Loading...

Esinejad

Eesti Vabariigi justiitsminister

Urmas Reinsalu on lõpetanud Tallinna 37. keskkooli ja Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal. Aastatel 1996–1997 oli ta Justiitsministeeriumis avaliku õiguse valdkonna spetsialist. Seejärel töötas president Lennart Meri sisepoliitika nõunikuna ja kantselei direktorina. Aastatel 2001–2002 töötas Urmas Reinsalu Res Publica poliitilise sekretärina ja kuni 2003. aastani Sisekaitseakadeemias lektorina. Urmas Reinsalu on X, XI ja XII Riigikogu koosseisu liige. Aastatel 2012–2014 oli Urmas Reinsalu Eesti Vabariigi kaitseminister ja alates 9. aprillist 2015 on ta Eesti Vabariigi justiitsminister. Urmas Reinsalu on Isamaa ja Res Publica Liidu liige.

Konkurentsiameti peadirektor

Märt Ots nimetati Konkurentsiameti peadirektoriks 2008. aasta alguses. Eelnevalt on ta töötanud  Tööstus- ja Energeetikaministeeriumis, Riiklikus Energiaametis peadirektori asetäitjana, Majandusministeeriumi energeetika investeeringute osakonna peaspetsialisti ja juhatajana ning AEA Technology PHARE projektijuhina. 2001-2007. aastani oli Märt Ots Energiaturu Inspektsiooni peadirektor.

Märt Ots on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli 1991. aastal ja omandanud tehnikateaduste magistrikraadi 2002. aastal.

2012. aastal alustas Märt Ots õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuris.
 

AS Swedbank Eesti juhatuse esimees

Robert Kitt on üle 20 aasta olnud tegev panganduses, praegu Swedbanki peadirektor Eestis. Robert kaitses tehnilise füüsika doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning on alates 2014. aastast rahanduse ja komplekssüsteemide analüüsi külalisprofessor samas ülikoolis. Aastast 2012 Vabariigi Presidendi mõttekoja liige. AS Swedbank Eesti juhatuse esimees, Eesti Pangaliidu juhatuse esimees 

Riigi peaprokurör

Lavly Perling asus riigi peaprokuröri ametikohale 2014. aasta oktoobris. Varasemalt on ta prokuratuuris töötanud erinevatel ametikohtadel alates 1996. aastast, sealhulgas juhtinud nii Viru kui ka Põhja ringkonnaprokuratuuri, samuti riigiprokuratuuri süüdistusosakonda. Peaprokuröri ametikohale asudes tõi Perling oma prioriteetidena välja võitluse majandus- ja organiseeritud kuritegevusega ning lastega seotud kuritegevusega.

General Electric Company (GE) konkurentsiõiguse ja valitsussuhete õigusjuht

Kaarli Eichhorn on General Electric Company (GE) konkurentsiõiguse ja valitsussuhete  õigusjuht, nõustades finantsteenuseid ja tööstusettevõtteid konkurentsiõiguse küsimustes, sealhulgas ühinemised ja omandamised; konkurentsirikkumiste ennetamine; distributsioon ning teadus- ja arendustegevused.

Enne GE-ga liitumist 2008. aastal oli Kaarli Rootsi Advokatuuri liige ja advokaat Clifford Chance LLP advokaadibüroos, kus ta keskendus Euroopa konkurentsiõigusele ja nõustas Euroopa Liidu õiguse ja regulatsiooni küsimustes.
Kaarli  on Euroopa Komisjoni Konkurentsi peadirektoraadi valitsusväline nõustaja ja  AmCham EL konkurentsikomitee asepresident. 2012. aastal andis  the Association of Corporate Counsel and the
International Law Office Kaarlile  globaalse nõustaja auhinna kategoorias “Konkurents – aasta isik”, varasemalt on teda auhinnatud Euroopa tiitliga samas kategoorias.
Kaarli esineb sageli konverentsidel, ta on avaldanud arvukalt artikleid ja raamatu Euroopa Liidu õiguse teemal. Kaarlil on Euroopa Liidu õiguse magistrikraad Stockholmi ülikoolist.


Net Group OÜ kaasasutaja ja tegevjuht

Priit Kongo on Net Group OÜ kaasasutaja ja tegevjuht. Net Group on Eesti tarkvarafirma, kes lisaks Eesti turul tegutsemisele on kahe oma tootega, „Synerall“ elektrifirmadele ja „Courtal“ kohtutele, aktiivne globaalsetel turgudel.
Lisaks tarkvaraettevõtte juhtimisele toetab Priit aktiivselt andekaid tehnoloogiahuvilisi noori robootika- ja loodusteaduste huviõppe korraldamisega. Kirgliku insenerina osaleb Priit aktiivselt Eesti tudengivormeli tiimi töös moodsate elektrisõidukite väljatöötamisel.
 

LHV Group´i juhatuse liige

Erkki Raasuke on AS LHV Group juhataja ja AS Eesti Energia nõukogu esimees. LHV Group on Eestis ja Leedus tegutsev finantsgrupp, mis tegeleb panganduse, varahalduse ja tarbimisfinantseerimisega. Enne liitumist LHVga töötas Raasuke poolteist aastat majandus- ja kommunikatsiooniministri nõunikuna riigi äriühingute valdkonnas. Enne seda töötas Raasuke 18 aastat Hansapanga/Swedbankga Balti ja põhjamaade panganduses.LHV Group´i juhatuse liige

Estraveli juht

Anne Samlik on alates 2001. aastast AS-i Estravel juhatuse liige. Aastatel 1992-2001 töötas ta sama ettevõtte direktori asetäitjana – turistide vastuvõtu osakonna juhatajana. Varasemalt on Anne Samlik töötanud Tallinna linnavalitsuse Turismiameti juhatajana, Tallinna Lenini Rajooni RSN Täitevkomitee Sotsiaalse Arengu ja Teenuste Osakonna juhatajana, Tallinna Hotellikoondise plaani- ja ökonoomikaosakonna vanemökonomistina.
Anne Samlik on õppinud Võru I Keskkoolis ja lõpetanud 1980. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi soojusenergeetika insenerina.
Anne Samlik oli aastatel 2002-2006 Eesti Turismifirmade Liidu president, aastast 2006 on ta sama organisatsiooni asepresident. Lisaks on ta Eesti Hotellide Tärnikomisjoni liige.
 


Sotsiaalministeeriumi kantsler

Marika Priske on praegune Sotsiaalministeeriumi kantsler ning vaieldamatult üks tervishoiu arengusuundadega kõige enam kursis olev inimene. Enne Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametisse asumist töötas Priske Majandusministeeriumi kantslerina ja pärast ministeeriumite ühendamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerina kokku 14 aastat.

Oma töökarjääri alustas Priske Pärnu linnavalitsuse arendusosakonna majanduskonsultandina. Seejärel töötas ta Hoiupanga (hiljem Hansapanga) Pärnu linnakontori laenujuhi ja juhatajana ning Eesti Krediidipanga Pärnu filiaali juhatajana. Marika Priske on lõpetanud Pärnu 1. Keskkooli ja Tartu Ülikooli majandusküberneetika alal.

Sotsiaalministeeriumi kantsler

Ravimiameti peadirektor

Kristin Raudsepp  on Ravimiameti peadirektor 2002. aastast. Peamised tööülesanded on seotud strateegilise juhtimise, ravimiregulatsioonide ning rahvusvahelise ja Eestisisese koostööga. Lisaks Euroopa Komisjoni inimtervishoius kasutatavate ravimite alalise komitee ja veterinaarravimite alalise komitee liige; Euroopa Komisjoni farmatseutilise komitee liige, Euroopa Ravimiameti haldusnõukogu liige ning Euroopa ravimiametite juhtide töögrupi liige. Lõpetanud Tartu Ülikooli arstina 1991.a. ja internatuuri 1994.a, hilisemalt paljud koolitused Eestis ja mujal maailmas. Rahvusvaheline väljaanne SCRIP Intelligence on 2013. aastal nimetanud Kristin Raudsepa maailma 100 inimese hulka,  kes ravimivaldkonda oluliselt mõjutavad. Ravimiameti peadirektor

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees

"Olen proviisor, lõpetanud Tartu Ülikooli farmaatsia eriala aastal 2004. Töökogemust oman nii apteegist kui ka ravimifirmast, mistõttu orienteerun farmaatsiasektoris hästi. Viimased 1,5 aastat olen tegelenud Eesti Proviisorite Koja loomise, käivitamise ja arendamisega. Läbi koja oleme üritanud juhtida ametkondade tähelepanu Eesti apteeginduse kitsaskohtadele ja pakkuda tervishoiupõhimõtetel rajanevaid lahendusi”

Riigikogu liige

Helmen Kütt on XIII Riigikogu ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige. Aastatel 2014-2015 oli Helmen Kütt Eesti Vabariigi sotsiaalkaitseminister. Varasemalt on ta töötanud Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juhatajana ja aastatel 2001-2005 Viljandi abilinnapeana. Helmen Kütt kuulus ka XII Riigikogu koosseisu.
Helmen Kütil on sotsiaaltöö magistrikraad Tallinna Ülikoolist.
 

erahaigla Fertilitas juht, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juht

Ivo Saarma on erahaigla Fertilitas juht, juhatades ka Eesti Eratervishoiuasutuste Liitu. Oma karjääri jooksul on ta töötanud naistearstina Rakvere rajooni naistehaiglas, Tallinna Pelgulinna Haigla sünnitusmajas ning täitnud muuhulgas ka sünnitusosakonna juhataja ja günekoloogia osakonna juhataja töökohustusi. Erahaiglat Fertilitas juhtab dr Saarma alates 1993. aastast.

Ta on olnud mittekoosseisuline õppejõud Tallinna Meditsiinikoolis. Alates 1992. aastast praktiseerib dr Saarma perioodiliselt naistearstina Soomes. Ta on välja andnud artikleid, esinenud teadusettekannete ja teesidega rahvusvahelistel konverentsidel ning olnud üks käsiraamatu „Pereks kasvamine“ autoritest.
Ivo Saarma on on Eesti Naistearstide Seltsi juhatuse liige ning kuulub Eesti Perinatoloogia Seltsi ja Eesti Sugulisel Teel Levivate Infektsioonide Ühingusse.


EBSi rektor

Arno Almann töötab EBSis alates 1997. aastast. 2000 aastal valiti ta EBSi õiguse ja avaliku halduse õppetooli juhatajaks ja korraliseks professoriks.   2012. aastast on professor Almann EBSi rektor.
Varasemalt on Arno Almann töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel nii avalikus- kui erasektoris, teadusasutustes ning Euroopa Liidu,  Maailmapanga ja UNDP rahvusvahelise eksperdina Kesk- ja Ida-Euroopa ning Kesk-Aasia riikides avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse reformide küsimustes.

Eestis on  tema osavõtul  välja töötatud arvukalt õigusakte, mis tagasid Eesti riikliku iseseisvuse taastamise ja iseseisva Eesti õigussüsteemi väljakujundamise. Ta on olnud Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete kaasautor.
Tema juhendamisel on valminud arvukalt bakalaureuse ja magistritöid ning mitmed doktoritööd.
 

TV3

Priit Leito on alates 2009. aastast AS-i TV3 juhatuse esimees. Enne seda töötas ta AS-i Ekspress Grupi juhatuse esimehena (2005-2009). Aastatel 1997-2005 töötas Priit Leito AS-is SL Õhtuleht, alguses tegevjuhina ja hiljem juhatuse esimehena. Priit Leito on õppinud Tallinna 21. keskkoolis. Ta on lõetanud Tartu Ülikooli majanduse erialal (cum laude).

Kanal 2 tegevjuht

Olen kasvanud ja koolis käinud Kohtla-Järvel, ülikooli-aastad möödusid Tartus. Täpsemalt öeldes olen lõpetanud 1989. aastal Kohtla-Järve 1. keskkooli (tänase nimega Järve Gümnaasium) ja 1995. aastal Tartu Ülikoolis välismajanduse eriala. Olulisemad töökohad on olnud Air Cargo Estonia (turundusjuht 1995-1996), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (turundusjuht 1997-1999), Eesti Ajakirjade Kirjastus (tegevjuht 2000) ning Kanal 2 (tegevjuht 2000-…)