Loading...

Esinejad

Eesti Vabariigi justiitsminister

Urmas Reinsalu on alates 9. aprillist 2015 Eesti Vabariigi justiitsminister. Justiitsministeeriumis alustas ta 1996. aastal avaliku õiguse valdkonna spetsialistina. Seejärel töötas ta president Lennart Meri sisepoliitika nõunikuna ja kantselei direktorina. Aastatel 2001-2002 töötas Urmas Reinsalu Res Publica poliitilise sekretärina ja kuni 2003. aastani sisekaitseakadeemias lektorina. Samuti on ta kuulunud X, XI ja XII Riigikogu koosseisu. Urmas Reinsalu on olnud aastatel 2012-2014 ka Eesti Vabariigi kaitseminister. Urmas Reinsalu on Isamaa ja Res Publica Liidu liige.

Konkurentsiameti peadirektor

Märt Ots nimetati Konkurentsiameti peadirektoriks 2008. aasta alguses. Eelnevalt on ta töötanud  Tööstus- ja Energeetikaministeeriumis, Riiklikus Energiaametis peadirektori asetäitjana, Majandusministeeriumi energeetika investeeringute osakonna peaspetsialisti ja juhatajana ning AEA Technology PHARE projektijuhina. 2001-2007. aastani oli Märt Ots Energiaturu Inspektsiooni peadirektor.

Märt Ots on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli 1991. aastal ja omandanud tehnikateaduste magistrikraadi 2002. aastal.
2016. aastast on Märt Otsal doktorikraad elektroenergeetikas.

 

Luminori peaökonomist

MBA, Insener (Robotid ja tööstuse automatiseerimine)
@TonuPalm


Tõnu Palm on Luminor Eesti (varem Nordea Eesti) peaökonomist alates aprillist 2010.  Peaökonomisti roll on jagada meedias ja klientidega vaateid Eesti ja globaalmajanduse, samuti aga finantsturgude arengute kohta.  Tõnu  liitus Nordea meeskonnaga 2008, esialgu vanemmüügijuhina (Senior Sales Manager), kattes Marketsis valuuta-, intressi- ja tooraine finantsinstrumente. Seejärel Investeeringute juhina (Investment Manager) vastutas krediidituletis instrumentide (CDS),  struktuuritud  investeerimistoodete ja krediidivõlakirjade müügi eest Eestis. Enne Nordeat töötas Tõnu  Euroopa Keskpanga Finantsturgude direktoraadis (ökonomist); Eesti Pangas (Rahapoliitika Allosakonna juhataja) ja Londonis firmas Lombard Risk Group (tuletistehingute hinnastamine ja riskijuhtimine VAR). Tõnu on nõustanud erinevaid organisatsioone (sh the United Nations, the Gulf Cooperation Council). Sotsiaalmeedias vahetab Tõnu  mõtteid Twitteri konto @TonuPalm vahendusel.

Lux Express grupi juhatuse esimees

Andrus Treier on Lux Express grupi juhatuse esimees, vastutades maailma ühe innovatiivsema bussiettevõtte tulemusliku tegevuse eest. Üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks on kasvatada bussiturgu tervikuna ja tuua inimesi järjest enam ühistranspordi kasutama.

Enne Lux Expressi töötas Andrus enam kui 10.a. riikliku finantsasutuse KredEx juhina, lisaks on ta tegutsenud finantsdirektorina meditsiinitehnoloogia start-up ettevõttes SelfDiagnostics ja logistikaettevõttes Danzas/DHL ning audiitori ja ärinõustajana KPMGs.
 


Advokaadibüroo Jesse & Kalaus partner

Tanel on advokaadibüroo Jesse & Kalaus asutaja ja partner ning üks tunnustatumaid konkurentsiõiguse advokaate Eestis. Ta omandas magistrikraadi Cambridge’i Ülikoolis ning on üle 17 aasta spetsialiseerunud peamiselt Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõigusele ja Euroopa Liidu õigusele. Samas on ta lisaks tegelenud põhjalikult energeetika ja infrastruktuuri, sealhulgas veemajanduse ja elektroonilise side, ning finantsvaldkondadega.

Justiitsministeeriumi asekantsler

Kristel Siitam-Nyiri on alates 2011. aastast Justiitsministeeriumi kriminaalpoliiitka asekantsler, vastutades kriminaalpoliitika arengu ja elluviimise eest Eestis (s.h karistus- ja menetlusõiguse valdkonna seaduseelnõude ettevalmistamine, valdkonna uuringud ja analüüsid, kuriteoennetus, rahvusvaheline justiitskoostöö jms). Eelnevalt on ta töötanud palju aastaid prokurörina, s.h 1999-2011 majandus- ja korruptsioonikuritegude osakonna vanemprokurörina. Kristel Siitam-Nyiri on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. 

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

Kilvar Kessler asus Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe ametikohale 2014. aasta jaanuaris. Lisaks Finantsinspektsiooni igapäevasele juhtimisele, on ta ka Tagatisfondi nõukogu esimees ja Nasdaq Tallinna börsi vahekohtu nõukogu liige.

Varasemalt on Kilvar Kessler olnud Finantsinspektsiooni juhatuse liige aastatel 2002-2005 ja 2008-2013, mil tema vastutusvaldkondadeks järelevalves oli väärtpaberiturgude järelevalve ja õigusküsimused. Samuti on ta töötanud advokaadibüroos Tark & Co.

Kilvar Kessler on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandanud õigusteaduse magistrikraadi Georgetown University Law Center’ist.

Andmekaitseinspektsiooni peadirektor

Viljar Peep on Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor aastast 2008. Enne seda korraldas ta Justiitsministeeriumis õigusregistrite ja vabade õiguskutsete valdkonda. Viljaril on doktorikraad õigusajaloos ning ta on õpetanud majandusajalugu Tallinna Tehnikaülikoolis.


HeyDay Organic tegevjuht

Kuidas me alustasime mahlarevolutsiooniga!

Kolm aastat tagasi kohtusid kaks ülikoolikaaslast juhuslikult ja soovisid midagi teha, mis maailma muudaks. Siinsamas Eestis. Nüüdseks on Heyday jõudnud Pariisi parimate ökopoodide lettidele ja see on loodetavasti alles algus. Kuidas ideest sai rahvisvahelise food-tech ettevõtte algus, millega teha mahlarevolutsiooni, sellest Janno rääkima tulebki.
 

Hannes Vallikivi, advokaadibüroo Derling juhtivpartner, Eesti Advokatuuri esimees

Hannes Vallikivi tegutseb advokaadina alates 1996. aastast, tema praktikavaldkondadeks on finants- ja äriõigus ning tehnoloogiaga seonduv. Hannes Vallikivi on advokaadibüroo Derling juhtivpartner ning 2016. aastal valiti ta Eesti Advokatuuri esimeheks. 

Riigikogu liige

AS Utilitas Tallinn nõukogu liige

Priit Koit on energiakontserni Utilitas tegevjuht aastast 2013. Utilitas on Eestimaine kaugkütte- ja taastuvenergiaettevõte, mis tegutseb kaheksas linnas üle Eesti. Varasemalt on Priit Koit töötanud regiooni juhtivates investeerimispankades, viimati SEB Enskilda Eesti juhina. Priit Koit on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Testlio asutaja ja tegevjuht

Kristel Kruustük on Testlio asutajat ja tegevjuht. Ta on ehitanud rahvusvahelise tehnoloogia ettevõtte, mis tegutseb San Franciscos ja Tallinnas.
Testlio pakub professionaalset äppide kvaliteeditagamise teenust, sellistele ettevõtetele nagu NBA, Microsoft, Salesforce ja CBS Interactive.

Tuleva kogukonnajuht

Tuleva on Eesti pensionikogujate poolt loodud tulundusühistu, mis loodi eesmärgiga pakkuda pensionikogujatele paremaid pensionikogumise võimalusi ilma kallite vahemeesteta. Lisaks Tuleva pensionifondide loomisele tegeleb Tuleva aktiivselt pensionisüsteemi seadusandlusesse panustamisega ja pensionikogujate õiguste ees seismisega. Tuleva kogukonnajuhina suhtleb Kristi igapäevaselt ühistu liikmetega, kes on ühtlasi Tuleva omanikud ja kliendid, saades neilt igapäevaselt tagasisidet Eesti pensionisüsteemi kohta.